تنهایی هایم... hi! i,m nazanin...i,m 15 and this is my weblog wellcome to my weblog and i waiting for your comment! if you want go to my other weblog go to this link bia4nazanin.mihanblog.com i looking for you ♥ good louk and kiss you nazanin http://bia-4-nazanin.mihanblog.com 2020-09-25T13:39:48+01:00 text/html 2014-03-19T20:08:12+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! عیدتون مبارک http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/264 <font size="3" color="#000099">سلام دوستای گلم&nbsp;</font><div><font size="3" color="#000099">اول اینکه ببخشید اگه کم میام چون خیلی درسام سنگینه...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"></font></div><div><font size="3" color="#000099">دوم اینکه</font></div><div><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">عیدتون مباااااااارک.............</font></div><div><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" color="#000099">ایشالا عید خوبی براتون باشه و سال خوبی برای همه باشه پر از عشق و شادی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><br></div><div><font size="3" color="#000099">سالی که هیچ بدی توش نباشه هیچ ناراحتی به وجود نیاد</font></div><div><font size="3" color="#000099">مهم نر این که هیچ عاشقی از عشقش جدا نشه.........</font></div><div><font size="3" color="#ff0000">آآآآآآآآآآآآآآمیییییین</font></div><div><font size="3" color="#000099">واسه من و دوستامم دعا کنید&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/70096135835576125879.jpg" alt=""></div> text/html 2014-02-13T16:55:30+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! ولنتاین http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/263 <span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="3" color="#000099">عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم.تو باش تا در دنیای بزرگ تنهاییم تنها ترین باشی .</font></span><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="3" color="#000099"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="3" color="#ff0000">&nbsp;ولنتاین مبارک&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="3" color="#000099"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="3" color="#000099">امیدوارم همه عاشقا تو این روز &nbsp;قشنگ پیش هم باشن&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right;"><font size="3" color="#000099"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/05176631914443166530.jpg" alt=""></div> text/html 2014-01-01T18:44:38+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! برف http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/262 <font size="2">واااااااااااااای داره برف میاد..........</font><div><font size="2">ایشالا که بشینه ما فردا بریم بیرون با دوستام و......</font></div><div><font size="2">وااااااااااای دعا کنید برف بشینه و فردا همه چی خوب پیش بره........</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hotup.ir/upload/i8mh_zimg_007_7.jpg" alt=""></div> text/html 2013-12-28T18:34:55+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! درگیر توام..... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/260 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font face="Tahoma"><span style="line-height: 17px;">&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">درگیر توام ، منی که مال توام ، تویی که زندگی ام هستی ، از آغاز تا آغاز دوباره اش با دلم هستی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">و تو آغاز من هستی ، این تو هستی که تنها مال من هستی ، کسی جز تو در قلبم جایی ندارد ، عشق بی تو هیچ معنایی ندارد!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">این لحظات با تو بودن است ، که زندگی همیشه پر از عشق و لبخند عاشقانه است ، این روزهای من است ، مثل آن لحظات در گرو با تو بودن است</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">تویی که چشمانت مرا عاشق کرده ، منی که اینک دلم بهانه تو را کرده ، تویی که به انتظار نشسته ای ، منی که آغوشم هوس در میان گرفتنت را کرده…</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">تشنه ام ، تشنه ی تو را در میان خود&nbsp; گرفتن ، احساس آن لحظه های گرم ، و رفتن به اوج آن لحظه هایی که با تمام وجود درک میکنم و میدانم مال منی ، تنها مال من، همیشه مال هم!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">هیچ چیز جز تو برایم در این دنیا ارزش ندارد ، میخواهم تا زنده ام در کنارت باشم ، میخواهم تا فرصت باقیست محو نگاه زیبای تو باشم</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">میترسم بمیرم و نتوانم تو را در آغوش بگیرم ، میترسم تو نباشی و من تنها بمیرم!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">میترسم بخوابم و در خواب هم نبینم تو را&nbsp;</span><a href="http://www.mooshi.iran.sc/" style="text-decoration: none; color: rgb(82, 101, 8); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">،</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">&nbsp;حسرت شود دیدنت ، باز کنم چشمهایم را و ببینم دیگر هیچگاه نمیبینمت!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">عشق برایم همه لحظه هاست ، از اینجا که بیدارم تا آنجا که خوابم ، و جایی که در آن دنیا میمانم ، از اینجا که در کنارمی تا آنجا که تو را با خود میبرم و جایی که همیشه در قلبم میمانی!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">عشق برایم تویی و صدای نفسهایت ، هیچکس که جز تو برایم عشق نمیشود و تو برایم مثل هیچکس نمیشوی! تو برایم مثل بارانی ، پر از طراوت و تازگی ، تو برایم مثل این روزهایی ، روزهای پر از عشق و دلدادگی!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">از آنجا که خیلی دوستت دارم ، میتوانی از عمق احساسم بفهمی تو آنقدر با ارزشی که چه عاشقانه میتپد قلبم برایت…</span></font></span><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><br></span></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hotup.ir/upload/xmas_._(592).jpg" alt=""></div> text/html 2013-12-25T10:35:41+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! حس خوبیه.... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/259 <font size="3">خیلی حس خوبیه..... </font><div><font size="3">وقتی بدونی یکی مواظبته.......</font></div><div><font size="3">بدونی همیشه هواسش بهت هست....</font></div><div><font size="3">هیچوقت ترکت نمیکنه....</font></div><div><font size="3">وقتی ازش اجازه میگیری واسه بیرون رفتن میگه نه دوس ندارم بری من خودم مردم میدونم که جامعه خرابه تو بری دلم شور میزنه....</font></div><div><font size="3">شاید یکم ناراحت شی که نزاشت بیرون بری....</font></div><div><font size="3">ولی حس خوبیه.....</font></div><div><font size="3">خیلی خوب.....</font></div><div><font size="3">♥</font></div> text/html 2013-12-20T16:19:39+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! نمیخشمت....... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/258 <span style="line-height: 22.796875px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><font size="3">نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی . . .</font></span> text/html 2013-12-04T19:52:03+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! . http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/257 <font size="3">آدم دوتا گوشی داشته باشه ولی هیچکدومش نه زنگ بخوره نه اس بیاد...................:((( </font><div><br></div> text/html 2013-11-28T18:41:13+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! در آغوش توام... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/256 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099" size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">در آغوش توام ، آرام تر از همیشه ، و ای کاش میشد که همیشه اینجا بمانم، آغوشت را آخرین سرپناه خودم بدانم، اگر عمری باقی نمانده ، در آغوش تو بمیرم…</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">همینجا میمانم ، همینجا تمام حرفهای دلت را میخوانم، و همینجاست که میدانم مرا دوست داری ،خیالم راحت است هیچگاه تنهایم نمیگذاری</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">میروم به اعماق خاطره هایمان ، چه صبری داد به ما عشقمان …</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">گذشتیم با هم از سردی لحظه ها ، رسیدیم به آخر خط همه غمها ، رها شدیم از هر چه غصه بود ، آخر سر شدیم یکی از شیرین ترین قصه ها!</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">در آغوش توام ، رفته ام به رویاهایم ، خواب نمانده ام از این احساسم ، در این خواب و بیداری ، لذت در کنار تو بودن را درک میکنم ،هیچگاه این سرپناه گرم را ترک نمیکنم ، من از عشق نگاه تو خیره شده ام به چشمانت ، هیچگاه برای دیدنت لحظه ای را از دست نمیدهم!</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">مرا بگیر و رهایم نکن ، اگر هم خواستم ناخواسته لحظه ای پرواز کنم ، مرا پر پر کن، من به عشقمان شک ندارم ، من که جز تو کسی را ندارم ،پس اسیرم کن تا همیشه ، این لحظه هیچگاه بهانه ای نمیشود از اینکه زندانم در قلب مهربان تو!</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">لبریز از عشقم ، خالی از هر نیازی&nbsp;</span><a href="http://www.mooshi.sub.ir/" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">،&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">به سوی آنچه که آرزویش را دارم ، به سوی تو می آیم که تنها آرزوی منی !</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">رو به سرچشمه روشنی ها ، دنیای من تاریک میشود اگر نباشی …</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;">در آغوش توام ، شعر با تو بودن را برایت میخوانم ، شعری که با من و تو آغاز میشود، من و تو یک روز با هم میرویم اما شعر با تو بودن هیچگاه تمام نمیشود!&nbsp;</span></font></span><div><font face="Tahoma" size="3"><span style="line-height: 17px;"><font color="#ff0000">دوستت دارم عشقم</font><br></span></font> <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099" size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; text-align: right;"><br></span></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/92814249064286952480.jpg" alt=""></div></div> text/html 2013-09-26T10:06:09+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! کاش بودی... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/253 <li> <p class="userText"><font size="3"><br></font></p><p class="userText"><font size="3">کاش بودی . . . وقتـی بغض مـی کردم . . . فقطـ بغلم مـیکردی و مـیگفتـی . . ببینم چشمـــــاتو . . . منـــــو نگاه کـن . . . اگه گریــه کنـی قهـــــر مـیکنم میرمـــــا . . .! فقط همـیــن …!!!&nbsp;</font></p></li> text/html 2013-09-24T18:44:52+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! . http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/252 من از همه خوردم حتی دیدم بدی از دوست......&nbsp;<div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/44890797634296390159.jpg" alt=""></div> text/html 2013-09-22T18:56:01+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! مدرسه ها..... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/251 سلام بچه ها........<div>خوبید...........</div><div>میبینم که فردا باید بریم مدرسه........<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div>ای خدا چقد زود تموم شد تابستوووون...........</div><div>برای همتون آرزوی موفقیت میکنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/60323138905281840614.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div>اینم منم.......&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/90495938381615450449.jpg" alt=""></div><div><br></div><div>بچه ها شاید بخاطر مدرسه ها کمتر اپ کنم....ببخشید</div> text/html 2013-09-15T18:16:33+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! اپ تازه http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/246 <font size="3" color="#000099">سلام &nbsp;بچه ها خوبید؟؟؟؟؟</font><div><font size="3" color="#000099">ببخشید که این مدت زیاد اپ نکردم یکی از دلیلاش این بود که میخواستم لینکایی که قراره بمونن معلوم شه...</font></div><div><font size="3" color="#000099">یه سری لینکا حذف شد یه سری لینکا تایید شد یه سری ها هم تو هواس&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font size="3" color="#000099">حالا این اپ رو به لینکایی که موندن خبر میدم اونایی که تو هوا موندن معلوم بشه...</font></div><div><font size="3" color="#000099">راستی باز اگه اومدید دیدید لینکتون نیست بهم خبر بدید دوباره لینک شید...</font></div><div><font size="3" color="#000099">خوااااااااااااااااااهش میکنم خوب نگاه کنید اول بعد بگید</font></div><div><font size="3" color="#000099">چون وبلاگ نمیتونه همه ی لینکارو نشون بده.......<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font></div><div><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" color="#000099">این متن قشنگ هم تقدیم به همتون ♥</font></div><div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آموخته ام که خداعشق است</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"></font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">وعشق تنهاخداست</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خداباتمام عظمتش</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آموخته ام که زندگی دشواراست</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ولی من ازاوسخت ترم...</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">امیدوارم خدا همیشه پیشتون باشه و کمکتون کنه</font></p><p style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">واسه منم دعا کنید حال این روزام زیاد خوب نیست....</font></p></div><div><br></div> text/html 2013-08-23T08:20:34+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! .. http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/245 <font size="3">سلام بچه ها.....</font><div><font size="3">من یه چند روزی نیستم...با مامانم میریم شمال....&nbsp;</font></div><div><font size="3">اگه نیومدم سر بزنم ناراحت نشید.... نظر هم یادتون نره.......</font></div><div><font size="3">فعلا بای بای.....</font></div> text/html 2013-08-17T20:01:39+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! جوک ومطالب طنر + عکس های باحال http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/244 <table border="0" width="792" cellspacing="0" cellpadding="0" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5051" style="padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 249, 250);"><tbody id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5050" style="width: 792px;"><tr id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5049"><td dir="rtl" background="http://www.salijoon.info/tempel/sali/01.gif" width="792" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5048" style="border-spacing: 2px;"><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5047"><center id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5046"><table border="0" width="750" id="yiv9530797005table10" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#FFFFFF" style="padding: 0px; font-size: 10pt; direction: rtl; text-align: justify;"><tbody id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5045" style="width: 750px;"><tr id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5044"><td width="750" bgcolor="#FFFFFF" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5043" style="border-spacing: 2px;"><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5042" style="font-size: 10pt;"><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5061" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5379">99% از شماره های گوشیم بلا استفاده ست</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5062" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5378">ولی کافیه یکیش رو پاک کنم، فرداش مرگ و زندگیم میفته دست همون یه نفر !</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5063" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5064" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5065" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5066" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>دقت کردین !؟</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5067" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5377">آدمایى که تو اتوبوس و مترو جاشونُ میدن به بقیه</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5068" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>اصرار عجیبى دارن بعد از بلند شدن به دوردستها نگاه کنن !</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5069" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5070" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5071" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5072" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>یه بنده خدایی تعریف میکرد:</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5073" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>یه چند سال پیش باغ وحش زدیم تو شهرمون</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5074" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>قیمت بلیط زدیم ۵۰۰ت کسی نیومد.</b></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>کردیمش۳۰۰ت کسی نیومد.</b></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>۱۰۰ت بازم کسی نیومد.</b></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>مجانی کردیم همه اومدن تو باغ وحش. در رو قفل کردیم قفس شیر و باز کردم.</b></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>صدا زدم خروجی ۵۰۰۰تومن</b></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>و اینگونه انتقام گرفتیم از مردم شهرمون !</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5075" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5076" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5077" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><br></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5077" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>برید ادامه....</b></p><b id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5086"><b id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5127"><strong id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5315"><strong id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5317"><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5366" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><br></p></strong></strong></b></b></font></td></tr></tbody></table></center></font></td></tr><tr id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5399"><td dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_5398" style="border-spacing: 2px;"></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-08-17T19:05:25+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! جوک های جدید و قشنگ+جوک های دانشجویی http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/243 <font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3399" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3415" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">&nbsp;</p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3416" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3732" style="color: rgb(40, 98, 197); outline: 0px;"><img src="http://salijoon.info/mail92/920523/n.jpg" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3731" style="border: 0px;"></a><br>&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3418" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>بچه که بودم یه بار مامانم خواست منو تنبیه مدرن کنه</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3417" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>منو تو انباری زندونی کرد منم اون تو شروع کردم به آواز خواندن با صدای بلند</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3419" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3733">یهو دیدم در باز شد مامانم با لوله جاروبرقی اومد دوباره منو تنبیه سنتی کرد!</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3420" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3421" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3422" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3423" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3445">من از بچگی ۱ستاره رو نشون کردم تو آسمون</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3434" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3433">میگفتم این ستاره منه وقتی فهمیدم چراغ دکل مخابراته کمرم شکست&nbsp;</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3424" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3425" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3426" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><br></p><p id="yui_3_7_2_1_1376744109144_3426" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><b>برید ادامه خیلی باحاله...</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p></font> text/html 2013-08-16T17:20:53+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! پست ثابت تا اخر شهریور 92 http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/242 <font size="3" color="#000099">سلام به همه......</font><div><font size="3" color="#000099">این پستو گزاشتم تا مشخص بشه کدوم لینکا بمونن و کدوم لینکا حذف شن........</font></div><div><font size="3" color="#000099">چون یه سری از لینکا هستن که اصلا سر نمیزنن......</font></div><div><font size="3" color="#000099">تا اخر شهریور وقت دارید بیاید اعلام کنید تا لینکاتون حذف نشه......</font></div><div><font size="3" color="#000099">وگرنه متاسفانه حدف میشه......</font></div><div><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff6600">(راستی ببخشید اگه یه مدت زیاد آپ نکردم....قول میدم کم کم فعالیتم مثل قبل بشه)</font></div> text/html 2013-08-12T17:29:11+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! یه آپ خوشمززززه... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/241 <font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4260" style="font-size: 10pt;"><p id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4264" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">&nbsp;</p></font><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4249" style="font-size: 1pt;"><div class="yiv5207396412picture" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4248"><div id="yiv5207396412f-share1"><p id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4247" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><font color="#2797da"><img src="http://salijoon.info/mail92/920521/khoshmaze/food_creations_that_you_will_lust_after_03.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4250" style="border: 0px;"></font><br><br>&nbsp;</p></div></div><br>&nbsp;</font><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 10pt;"></font><div class="yiv5207396412picture" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4244"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 10pt;"><div class="yiv5207396412tools"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">&nbsp;</p></div></font><div id="yiv5207396412f-share2"><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4246" style="font-size: 10pt;"><div id="yiv5207396412f-share-booton2" class="yiv5207396412pw-widget yiv5207396412pw-counter-horizontal yiv5207396412socnetwork yiv5207396412ra1-pw-widget-looknative yiv5207396412ra1-pw-layout-horizontal yiv5207396412ra1-pw-counter-horizontal"><p id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4245" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><span class="yiv5207396412ra1-pw-alone-button yiv5207396412ra1-pw-button-small yiv5207396412pw-widget-ln-facebook-16 yiv5207396412ra1-pw-counter-horizontal"><span class="yiv5207396412ra1-pw-originalbuttons yiv5207396412ra1-pw-button-facebook" style="cursor: pointer;"><font color="#2862c5"><u><i class="yiv5207396412ra1-pw-icon yiv5207396412ra1-pw-icon-facebook"></i></u></font></span><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" style="font-size: 1pt;"><b class="yiv5207396412ra1-pw-count">0<i class="yiv5207396412ra1-pw-count-brd"></i></b></font></span></p></div></font><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4243" style="font-size: 10pt;"><p id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4242" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><span class="yiv5207396412sorting">2</span>&nbsp;<font color="#2862c5"><img src="http://salijoon.info/mail92/920521/khoshmaze/food_creations_that_you_will_lust_after_01.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4240" style="border: 0px;"></font><br></p></font></div></div><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4201" style="font-size: 10pt;"><div class="yiv5207396412picture" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4236"><div id="yiv5207396412f-share3"><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4235" style="font-size: 10pt;"><p id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4234" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><br>&nbsp;</p></font></div><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" style="font-size: 10pt;"></font></div><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" style="font-size: 10pt;"></font><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 1pt;"><br>&nbsp;</font></font><div class="yiv5207396412picture" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4228"><div class="yiv5207396412tools" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4238"><p id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4237" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">&nbsp;</p></div></div><div class="yiv5207396412picture" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4211"><div id="yiv5207396412f-share50"><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4210" style="font-size: 10pt;"><p id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4209" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4214" style="color: rgb(40, 98, 197); outline: 0px;"><img src="http://salijoon.info/mail92/920521/khoshmaze/food_creations_that_you_will_lust_after_50.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4213" style="border: 0px;"></a></p><div><br></div></font></div><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" style="font-size: 10pt;"></font></div><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" style="font-size: 10pt;"></font><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1376327370772_4200" style="font-size: 10pt;"><span style="text-align: justify;"></span></font></font> text/html 2013-08-09T20:34:37+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! از مسافرت برگشتم...... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/240 <font size="3" color="#000099">دوستان من برگشتم........</font><div><font size="3" color="#000099">اول رفتیم فریدون کنار بعد رفتیم سرعین..........</font></div><div><font size="3" color="#000099">ولی بخاطر یه سری اتفاقایی که افتاد اصلا خوش نگذشت.......</font></div><div><font size="3" color="#000099">چند تا عکس از فریدون کنار براتون میزارم</font></div><div><font size="3" color="#000099">عکسارو خودم گرفتم نظرتونو بگید ببینم هنر عکاسیم در چه حدیه.....</font></div><div><font color="#ff0000" size="4">فقط عکسارو کامل نشون نمیده اگه دوس دارید اول سیو کنید بعد ببینید&nbsp;</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/02313864228581840121.jpg" alt=""></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/83441142243332800003.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/74655655571130900991.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/40421454633119598915.jpg" alt=""></div> text/html 2013-08-02T11:00:20+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! .... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/239 <font size="3">سلام بچه ها.....ببخشید یه مدت &nbsp;اپ نکردم اصلا حوصله ندارم....</font><div><font size="3">یه هفته ای نیستم.....میریم مسافرت...شاید بعدا عکساشو بزارم براتون.....</font></div><div><font size="3">با کل فامیل میریم....امبدوارم خوش بگذره.....</font></div><div><font size="3">فعلا بابای</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></div> text/html 2013-07-26T20:12:31+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! عکسای باحال....بیا بخند.. http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/238 <p id="yui_3_7_2_1_1374862650125_2828" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><font face="Tahoma" color="#000000" size="4" id="yui_3_7_2_1_1374862650125_2838">یکی تکلیف ما رو مشخص کنه :|</font></p><font face="Tahoma" color="#000000" size="4" id="yui_3_7_2_1_1374862650125_2833"><p id="yui_3_7_2_1_1374862650125_2832" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><font color="#2862c5"><img src="http://salijoon.info/mail92/920502/tanzz/aks-neveshte-khandedar-radsms-01.jpg" class="yiv8136029224attachment-large yiv8136029224aligncenter" title="بالاخره کدوم خطکش درسته" alt="بالاخره کدوم خطکش درسته" height="327" width="500" id="yui_3_7_2_1_1374862650125_2834" style="border: 0px; display: inline;"></font></p></font><font face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1374862650125_2842" style="font-size: 10pt;"><p style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><span id="yiv8136029224more-17216"></span></p><font face="Tahoma" size="4" id="yui_3_7_2_1_1374862650125_2841"><div style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000">برید ادامه خیلی باحالن....</font></div></font></font> text/html 2013-07-25T10:33:34+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! بعد چند وقت اپ نکردن بیاید بخندیم... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/237 <font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1374741309357_5777" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1374741309357_5776" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" id="yui_3_7_2_1_1374741309357_5783" style="color: rgb(40, 98, 197); outline: 0px;"><img src="http://salijoon.info/mail92/920502/234234.jpg" id="yui_3_7_2_1_1374741309357_5782" style="border: 0px;"></a></p><p id="yui_3_7_2_1_1374741309357_5785" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13.333333969116211px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#000000" size="4" id="yui_3_7_2_1_1374741309357_5788" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1374741309357_5787" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">از بعضیا میپرسی اسم بچه تونو چی گذاشتید ؟</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">یه چیزی میگن که مجبور میشی بعدش بپرسی به سلامتی حالا دختره یا پسر !؟</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">گفت: از بی ادبان</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">گفتند: قبل از اینکه ادب بیاموزی از کجا تشخیص دادی اونا بی ادبن؟</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">گفت: خب دیگه خفه شین !</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><br></p></font> text/html 2013-07-16T19:44:39+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! واااااای...!!!! http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/236 <br><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-16/4ae4d945a740ec1feea47c68d5a96346-425"></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 17.98611068725586px; text-align: right;">و اینجاست که مرد بدبخت میشود...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 17.98611068725586px; text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 17.98611068725586px; text-align: right;">عمو اشتباه گرفتی برو کنار...:))</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 17.98611068725586px; text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 17.98611068725586px; text-align: right;">این کرم نیست:D</span></div> text/html 2013-07-16T19:36:15+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! امشب... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/235 <div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">امشب از خواب خوش گریزانم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">که خیال تو خوشتر از خوابست</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">فروغ فرخزاد</span></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;"><br></span></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-05-30/783d3aef270527e4458750137b0b754d-425"></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><br></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-16/89d4b21855bc143be2342cfbb04338e7-425"></div> text/html 2013-07-11T20:13:20+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! ♥..عاشقانه..♥ http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/234 <div class="post-body-perma" style="height: auto; text-align: justify; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px; line-height: 28px; width: 520px; padding-right: 10px; padding-left: 10px; margin-top: 20px;"><font color="#636363"><span style="border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px;"><img width="448" height="224" src="http://uploadax.com/images/45427456592972463881.gif" style="border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: 5px solid rgb(217, 217, 217); margin-right: 36px; padding: 0px; font-family: Tahoma; background-color: rgb(235, 235, 235);"></span></font><p style="color: rgb(99, 99, 99); font-family: Tahoma; background-color: rgb(235, 235, 235);"></p><p style="color: rgb(99, 99, 99); font-family: Tahoma;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4">پشت پا خوردم ز هر کس که گفت یار منه</font></span></span></p><p style="color: rgb(99, 99, 99); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چون که دیدم روز و شب در پی آزار منه</font></span></p><p style="color: rgb(99, 99, 99); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرکه دستی از محبت حلقه کرد برگردنم</font></span></p><p style="color: rgb(99, 99, 99); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیدم این دست محبت .حلقه دار منه</font></span></p><div style="color: rgb(99, 99, 99);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="color: rgb(99, 99, 99);"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 153); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><strong>از چوپان پیری که دیگر توان چوپانی</strong></font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 153); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><strong>نداشت پرسیدند: چه خبر ؟</strong></font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 153); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><strong>بالحن تلخی گفت: گرگ شد آن بره ای که نوازشش میکردم</strong></font></span></p></div><div style="color: rgb(99, 99, 99);"><span style="color: rgb(255, 0, 153);"><font size="3"><strong><br></strong></font></span></div><div style="color: rgb(99, 99, 99);"><span style="color: rgb(255, 0, 153); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><strong><br></strong></font></span></div><div style="color: rgb(99, 99, 99);"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: center;"><font size="3"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">هیـــــچ گاه</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">به خاطـــــر</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">"هیـــــچکـــــس"</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دســـــت از</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">"ارزشــــهایت"</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نکـــــش</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">. ....</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">چــــون زمانــــی که اون فـــــــرد از تــــو</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دســـــت بکشــــد ،</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تــــو مــــیمانـــی و یـــک</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">"مـــن "</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بــــــی ارزش...</span></strong></font></p></div><div style="color: rgb(99, 99, 99);"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></strong></font></div><div style="color: rgb(99, 99, 99);"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></strong></font></div><div style="color: rgb(99, 99, 99);"><div style="font-family: Tahoma; line-height: normal; color: rgb(228, 228, 228); font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#cc33cc">بدترین قسمت زندگی؛ انتظار کشیدن است</font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: normal; color: rgb(228, 228, 228); font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#cc33cc"><br></font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: normal; color: rgb(228, 228, 228); font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#cc33cc">اما ... بهترین قسمت زندگی</font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: normal; color: rgb(228, 228, 228); font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#cc33cc"><br></font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: normal; color: rgb(228, 228, 228); font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#cc33cc">داشتن کسی است که&nbsp;</font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: normal; color: rgb(228, 228, 228); font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#cc33cc"><br></font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: normal; color: rgb(228, 228, 228); font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#666666">ارزش انتظار کشیدن داشته باشد ... !!!</font></strong></div></div><div style="color: rgb(228, 228, 228); font-family: Tahoma; line-height: normal; font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#666666"><br></font></strong></div><div style="color: rgb(228, 228, 228); font-family: Tahoma; line-height: normal; font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#666666"><br></font></strong></div><div style="color: rgb(228, 228, 228); font-family: Tahoma; line-height: normal; font-size: 12px; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><strong><font size="4" color="#666666"><br></font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: normal; orphans: 2; widows: 2; text-align: center;"><font size="3" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); orphans: auto; text-align: justify; widows: auto;"><strong><img width="485" height="362" src="http://8pic.ir/images/4efl8r9b4ld8bo35ri8k.png"></strong></font><p style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); orphans: auto; text-align: justify; widows: auto;"></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); orphans: auto; text-align: justify; widows: auto;"><font size="3"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></strong></font></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(255, 0, 51); orphans: auto; widows: auto;"><font size="3"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حرفی نیست...<br><br><br>خودم سکوتت را معنی می کنم!<br><br><br>کاش می فهمیدی،<br><br><br>گــــــــــاهی....همین نگــــاه ســـــــــــــــــــردت...<br><br><br>روی زمستان را هم كم می كنـــــــــد...!</strong></font></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(255, 0, 51); orphans: auto; widows: auto;"><font size="3"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></strong></font></p><p style="font-size: 11px; orphans: auto; widows: auto;"><strong style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc33cc"><br>این طور نمی شود<br><br>باید همیشه یک غریق نجات کنارم باشد<br><br>غرق در فکرت شدن<br><br>اصلا دست خودم نیست...!</font></strong></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(255, 0, 51); orphans: auto; widows: auto;"><strong style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 102);"><br></span></strong></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(255, 0, 51); orphans: auto; widows: auto;"><img src="http://mtso.site90.com/images/ff0525c64bf3.jpg"></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(255, 0, 51); orphans: auto; widows: auto;"><br></p><p style="orphans: auto; widows: auto;"><font color="#009900" size="4">نظر یادتون نره دوستای خوبم...</font></p></div></div> text/html 2013-07-11T11:21:29+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! بهشت... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/233 <div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><br></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-11/2d0d5ec9517106e60666d6824ebe8825-425"></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><br></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><span style="font-size: 11px; line-height: 18px;">می‌دونی”بهشت” کجاست ؟</span><br style="font-size: 11px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="font-size: 11px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 11px; line-height: 18px;">یه فضـای چند وجب در چند وجب !</span><br style="font-size: 11px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="font-size: 11px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 11px; line-height: 18px;">بین بازوهای کسی که دوسـتش داری…</span></div> text/html 2013-07-09T11:33:06+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! سلام... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/232 <font size="3" color="#000066">سلووووم....</font><div><font size="3" color="#000066">خوبید دوستای گلم؟؟؟</font></div><div><font size="3" color="#000066">خییییییییییلی خستم....</font></div><div><font size="3" color="#000066">امروز با داداشم رفتیم دانشگاهشون (دانشگاه تهران) یکی از دوستاش پابان نامه داشت باید گیتار میزد..رشتش همین بود....خییییییییییییییییلی قشنگ زد اخرشم یکی اومد 2 تایی با فلوت زدن...&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#000066">ولی نمیدونم چرا انقد خسته شدم اومدم خونه عین جنازه ها بودم!!!!!</font></div><div><font size="3" color="#000066">حالا 1 ساعت دیگه هم کلاس زیان دارم اصلا حسش نیس...ولی چه میشه کرد....</font></div><div><font size="3" color="#000066">شب هم ساعت 9 میریم سینما فیلم اصغر فرهادیو ببینیم....</font></div><div><font size="3" color="#000066"><br></font></div><div><font size="3" color="#000066">راستی چند روز پیش رفتم مدرسه ثبت نام رشتمو ریاضی برداشتم...</font></div><div><font size="3" color="#000066">حالا منم چون از بیرون رفتم با ارایش بودم ناظمه کلی گیر داد و کلی بدمو به مامانم گفت که شیطونه و.....اخرش تعهد دادم!!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font size="3" color="#000066"><br></font></div><div><font size="3" color="#993399">+راستی داداش سینا خیلی وقته نمیای سر بزنی کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟</font></div><div><font size="3" color="#000066"><br></font></div><div><font size="3" color="#000066">+بچه ها من اصلا شانس ندارم به هر استاد گیتاری زنگ میزنم میگه وقت ندارم....1 ساله همینجور ول کردم گیتارمو...ای خدا...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></div><div><font size="3" color="#000066"><br></font></div><div><font size="3" color="#000066">+وای از فردا ماه رمضونه...نمیدونم چرا امسال زیاد تمایل به روزه گرفتن ندارم....!!</font></div><div><font size="3" color="#000066"><br></font></div><div><font size="3" color="#000066">+خیییییییییییییییییلی خوش حالم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></div><div><font size="3" color="#000066"><br></font></div><div><font size="3" color="#000066">من دیگه برم زیاد حرف زدم....دوستتون دارم........فعلا بای بای</font></div> text/html 2013-07-05T06:45:37+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! عکس های جدید زیبا و ختده دار http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/231 <font face="Tahoma" color="#000000" size="4" id="yui_3_7_2_1_1373002412656_4018" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1373002412656_4017" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1373002412656_4319">خلاقیت بسیار جالب</span></p><p id="yui_3_7_2_1_1373002412656_4019" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><font color="#2862c5"><img src="http://salijoon.us/mail92/920412/tanzz/aks-neveshte-radsms01.jpg" class="yiv2196330661attachment-large yiv2196330661aligncenter" title="عکس از خلاقیت جالب" alt="عکس از خلاقیت جالب" height="331" width="500" id="yui_3_7_2_1_1373002412656_4111" style="border: 0px; display: inline;"></font></p></font><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p id="yui_3_7_2_1_1373002412656_4020" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><font face="Tahoma" color="#000000" size="4" id="yui_3_7_2_1_1373002412656_4022" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1373002412656_4021" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; text-align: center;"><br></p></font> text/html 2013-07-01T17:57:31+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! سوژه های خنده دار... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/230 <table border="0" width="750" id="yiv5028014791table10" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#FFFFFF" style="padding: 0px; font-size: 10pt; direction: rtl; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><tbody id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2518" style="width: 750px;"><tr id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2517"><td width="750" bgcolor="#FFFFFF" id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2516" style="border-spacing: 2px;"><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2515" style="font-size: 10pt;"><div align="center" id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2526"><p id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2524" style="color: rgb(39, 151, 218); outline: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><br></p><div><br></div></div></font></td></tr></tbody></table><p id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2524" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: -webkit-center; color: rgb(39, 151, 218); outline: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2525" style="color: rgb(39, 151, 218); outline: 0px;"><img src="http://salijoon.info/mail92/920409/tanz/j1pYweEgwE.jpg" alt="j1pYweEgwE.jpg" border="1" width="738" height="553" id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2523" style="border: 0px;"></a></p><p id="yui_3_7_2_1_1372699114892_2527" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: -webkit-center; color: rgb(39, 151, 218); outline: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><br></p> text/html 2013-06-28T18:49:23+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! چه زندگی شیرینی... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/229 <div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; position: relative; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><div id="body_7124611" class="activityListRow_userWall clearfix" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 20px; font-size: 13px; max-height: 145px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_7124611" style="margin: 0px; padding: 0px;">گذشته که حالم را گرفته است !<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">آینده که حالی برای رسیدنش ندارم !<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">و حال هم حالم را به هم میزند<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">چه زندگی شیرینی!...</div></div></div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: ltr; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px;"></div><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 16.99652862548828px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 1px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); float: right; display: block; position: relative; cursor: pointer;"><div id="wall_icon_7124611" class="wall_icon" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 30px; height: 30px; position: absolute; top: 2px; left: 2px; background-image: url(http://static.cloob.com/public/images/icon/gen/full-screen.png); background-color: transparent; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></div><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-06-26/f21ce4f1df96536fb6c33716a626b0a0-425" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; max-width: 430px; max-height: 430px;"></span></div> text/html 2013-06-26T20:35:06+01:00 bia-4-nazanin.mihanblog.com نازنین جووون! وقتی که نیستی.... http://bia-4-nazanin.mihanblog.com/post/228 <span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;">وقتــــی کـــه نیستـــــی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;">بــا دیـــدن هـــر صحنــــه عـــاشقانـــه ای</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;">احســــاس یــــک پرانتــــز را دارم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;">کــــه همــــه ی اتفــــاقـــات خـــوب خــــارج از آن می افتــــد...</span>